Pants: Sheila Casado Jersey: amt.studio Earrings: Lanna Girme izq. Shirt: Lanna Girme // der. Pants Lanna Girme Jacket: amt.studio izq. Pants: Sheila Casado Sweater: amt.studio // der. Dress: Rita Row - Sweater: amt.studio -Jacket: Marta M. Soldevilla Shirt: Lanna Girme Jumpsuit: Rita Row Jacket: Marta M. Soldevilla Shoes: Sheila...